aartsbisdom.be

Religieus, politiek en financieel nieuws

Goods en bads: op naar de risicomaatschappij November 15, 2014

 

De nadelen van onze overconsumptie treffen ons allemaal, stelt Dirk Geldof in zijn boek `Niet meer maar beter’. Het gaat vanaf nu niet meer om de verdeling van de `goods’ maar van de `bads’.

Wij bevinden ons in de overgang naar een nieuwe maatschappij: van de industriële naar de risicomaatschappij, concludeert de Vlaamse socioloog Dirk Geldof. In de industriële maatschappij, die is opgebouwd tussen het midden van de achttiende en het einde van de vorige eeuw, ging het vooral om materiële groei. Door de industriële revolutie werd het voor steeds grotere groepen mogelijk een welvarend bestaan op te bouwen. De verschillen tussen arm en rijk zijn in die periode veel kleiner geworden. De welvaart is gedemocratiseerd.

Maar alhoewel de industriële groei nog niet is afgelopen, ontstaat vanaf ongeveer 1980 een nieuwe fase in onze geschiedenis, die van risicomaatschappij. Wat is dat? In de industriële maatschappij ging het vooral om de verdeling van de `goods’. Er werden steeds meer goederen geproduceerd, waarvan steeds meer mensen konden profiteren. Nu begint die industriële groei zich tegen ons te keren doordat hij steeds meer risico’s oplevert. Dat kan ieder weldenkend mens uit eigen ervaring bevestigen. We verdienen gemiddeld tweemaal zoveel als in 1975, maar ons welzijn is zeker niet verdubbeld. Integendeel, ons gevoel van onveiligheid is juist toegenomen, door toenemend geweld, door arbeids- en inkomensonzekerheid en door toenemende risico’s van de individualisering. En vooral ook door milieurisico’s. We kunnen bepaalde natuurrampen dan inmiddels aardig onder controle hebben, door onze enorme industriële productie dreigen we nu het slachtoffer te worden van milieurampen die door onszelf zijn veroorzaakt.

Categories: Uncategorized