START
NIEUWS / HOME
DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
WETTELIJK STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
VERTEGENWOORDIGING
JURISDICTIES - PAROCHIES
ORTHODOX GELOOF
DIALOOG MET ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
ORTHODOXE GODSDIENSTLES
AALMOEZENIERSDIENST LUCHTHAVEN BRUSSEL
RADIO - TV - PERS
ORTHODOXE JONGEREN
UITGAVEN
LINKS
CONTACT
Priester Guy FontaineOECUMENISCH PATRIARCHAAT
EXARCHAAT VAN DE ORTHODOXE PAROCHIES VAN RUSSISCHE
TRADITIE IN WEST-EUROPAParochiale gemeenschap in vorming
VerviersAdres :
Rue de Limbourg 10
4800 VERVIERS

Bedienaar :

Priester Guy Fontaine
Rue des Grands Champs 30 b
4420 SAINT-NICOLAS
Tel. 04/252.06.35
E-mail : gfo@scarlet.be

Liturgische taal : Slavisch & Frans

Datum van stichting : 2004


2004-2006 - Orthodox Church in Belgium

MENU